Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2015

blagier
0726 6ac4 500
Irena Jarosińska, 1962. Fotoreportaż opublikowany przy artykule Logika Sławomira Mrożka w tygodniku Polska nr 12. 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
blagier
0385 f18f
Reposted fromPoranny Poranny viasatyra satyra
blagier
2980 0ec4
Reposted fromIriss Iriss viafajnychnielubie fajnychnielubie

May 03 2015

blagier

April 27 2015

9714 f55c 500

vintagegal:

Illustration from the cover of Dear Old Dixie Moon songbook c. 1920

April 18 2015

6480 a078 500

aubreylstallard:

Jørn Berg Lund

April 14 2015

blagier

March 09 2015

blagier
6764 0ac3 500
Reposted fromobcyastronom obcyastronom viamagdanestor magdanestor

March 06 2015

blagier
3121 cf3e
Reposted fromcalifornia-love california-love viasatyra satyra
blagier
Reposted fromoll oll viasatyra satyra

March 02 2015

blagier
2719 5534
9284 0fd8
Reposted fromwestwood westwood viamalinowowa malinowowa
Raz w życiu pomyliły mi się kroki i od tego czasu chodzę krzywo.
— Marek Hłasko
blagier
9945 91aa
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viamalinowowa malinowowa
blagier
7823 be1e
Reposted fromdriada driada

January 24 2015

blagier
0693 2a80 500
Reposted fromxhiatusx xhiatusx viasatyra satyra

January 10 2015

blagier
0454 263a
Reposted frommhsa mhsa viadualistycznie dualistycznie

December 14 2014

blagier
blagier
O, mamo - myślałem- łatwiej chyba zbudować sobie nieśmiertelność niż porozumienie z drugim człowiekiem. 
— Marek Hłasko; Dom mojej matki

December 12 2014

blagier
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl